Geologi i Slemmestad - Sommer i Akershus - Artikler - akershus.com

Finn fossiler i verdensklasse i Slemmestad

 

Velkommen til Slemmestad! Et unikt område og det stedet i Nord Europa man finner flest fossiler. Slemmestadområdet har spesielle fjell, knauser, svaberg og veiskjæringer. Her finnes fossiler av utallige dyr som levde i havet som dekket området for en halv milliard år siden, og spennende bergarter fra vulkanutbrudd og havbunn.

 

Trilobox Geologisenter

I Slemmestad finner du Slemmestad geologisenter, Trilobox, her kan du oppleve den

trilotbitt
trilotbitt
Photo: Visit Akershus

unike geologien gjennom utstillinger, arrangementer og turer. Senteret tar imot mangeskoleklasser hvert år, holder lærerkurs og har jevnlig temakvelder.

 

Hvert år på høsten arrangeres Fossildagene i forbindelse med Geologiens dag. Da er det mulighet for å bli med på fossilvandringer, skattejakt i sementrøret og maling av trilobitter. Senteret har de siste to årene jobbet med preparering av trilobitter som er funnet i Slemmestad. Det er blitt bygget opp en stor ny utstilling rundt disse og utarbeidet nye måter å formidle denne historien på - i tett samarbeide med Naturhistorisk Museum, UiO, v/Jørn H Hurum og Hans Arne Nakrem.

 

 

Fossiltur 

Trilobox er knutepunktet for turer i området, om du velger å gå en hel rute eller bare besøke enkelt lokaliteter i nærområdet. Du behøver ikke gå langt - noen av det mest spennende funnene er nemlig like rundt hjørnet. På de mest interessante stedene finner du skilt som forteller hva du ser. En av de mest kjente stedene er den store kalkveggen ved fotballbanen. En stor flate hvor vi finner tusenvis av fossiler av blekksprut med spiralformede ogkremmerhusformede skall, fra tiden da Norge var dekket av vann,

Avlang blekksprut
Avlang blekksprut
Photo: Hans Arne Nakrem

ordovicium (nesten 500 mill. år siden). Fossildalen er hyppig besøkt av både studenter, geologer, skoleklasser og andre steininteresserte. I Fossildalen kan du også finne en kalkvegg full av blekksprutfossiler, men her finnes og en steinrøys hvor en kan lete, hakke og finne trilobitter. Fossildalen ligger i et skogholt bak den lokale bensinstasjonen og har nok av boltreplass.

 

 

 

Cementmuseet - Hvordan lages egentlig sement?


Museet forteller historien til Christiania Portland Cementfabrikk (CPC) fra 1892 til 1989 og blir fortalt gjennom foto, gjenstander og dokumentasjon. De store maskinene er for lengst borte. Et unntak er den gigantiske laste- og gravemaskinen, plassert rett utenfor museet.

Den minner oss om den teknisk-industrielle utviklingen av samfunnet – den tiden da maskinene overtok det tyngste arbeidet. 

Noe av det viktigste en i dag kan se i museet, er laboratoriemodeller i nøyaktige miniutgaver av det opprinnelige produksjonsutstyret. Museets virkelige skatt er den unike fotosamlingen som viser lokalsamfunnets fremvekst rundt fabrikken, arkivet etter CPC som dokumenterer arbeidsforhold, råstoffutvinning, produksjon, emballasje og transport i tillegg til anvendelse av sement og betong. Historien museet forteller gjenspeiler utviklingen av Slemmestadsamfunnet gjennom 100 år.

 

Havhest ved Cementfabrikken
Havhest ved Cementfabrikken
Photo: Visit Akershus
Cookies

Vi i Akershus.com benytter cookies, som er en liten tekstfil/informasjonskapsel som lagres av nettleseren din. Ved å bruke våre nettsider samtykker du i bruken av cookies i nettleser din. Ler om bruken av Cookies her

Godta