Sørum Kommune - Velkommen til Romerike - Romerike for deg - Romerike - akershus.com

Velkommen til Sørum Kommune

Sørum er en kommune i Akershus med 17 665 innbyggere.

Den grenser i nord til Ullensaker, i øst til Nes og Aurskog-Høland, i sør til Fet og i vest til Skedsmo og Gjerdrum. Kommunesenteret er Sørumsand.

Sørum kommune ble etablert som Sørum formannskapsdistrikt i 1837.

Bakgrunnen for kommunen var Sørum prestegjeld, som på den tiden bestod av de to sognene Sørum og Frogner. 

 

Industrien i Sørum har siden tidlig senmiddelalder vært sentralt tilknytttet tømmerfløting i Glomma, som deler kommunen i to.

 

Bingen lenser er et lensesystem like utenfor Sørumsand. Lensesystemet består av lensekar som stammer muligens fra så lang tilbake som omkring år 1300, men de første sikre skriftlige kildene som omtaler Bingen lenser er fra 1648.[2] Lensene var en viktig arbeidsplass over flere århundrer, og var en viktig årsak til at Sørumsand oppsto som tettsted. I 1861ble hovedlensa flyttet til Fetsund lenser[3], noen kilometer lengre ned i Glomma. Diften av Bingen lenser fortsatte frem til siste fløtesesong i 1985.

Blaker skanse 
Blaker skanse er et tidligere forsvarsanlegg i Blaker. Det ble bygget som en del av forsvarslinjen langs Glomma mot angrep fra øst. Den ble tatt i bruk i 1683, og var da åpen i ryggen mot Glomma. På 1750-tallet ble den bygget om til en lukket stjerneskanse som enkel bastionfestning.

Skansen ble brukt i kamp mot svenske styrker under den store nordiske krig i 1718. Under krigen i 1808 var den inntatt av en svensk avdeling under grev Mörner fra 17. til 19. april. Det var under retretten fra Blaker skanse at Mörner og hans menn gikk rett i et norsk bakhold ved Toverud.

Cookies

Vi i Akershus.com benytter cookies, som er en liten tekstfil/informasjonskapsel som lagres av nettleseren din. Ved å bruke våre nettsider samtykker du i bruken av cookies i nettleser din. Ler om bruken av Cookies her

Godta