Opplevelser og friluftsliv - Hurdal kommune - Velkommen til Romerike - Romerike for deg - Romerike - akershus.com

 FISKE

 

Hurdalssjøen er 16 km lang, og 59 m på det dypeste. Det er 13 fiskearter i sjøen, med abbor, gjedde og ørret som de viktigste matfiskene. Vi som lever i dag, kan vanskelig forestille oss sjøens store betydning for hurdølingene opp gjennom tidene. I tillegg til at den ga mat, var sjøen en viktig ferdselsåre både sommer og vinter. I dag er sjøen en viktig rekerasjonskilde for fiskere, båtfolk og badene. Skogen Hurdalssjøen er omkranset av store skogområder, som grenser mot Eidsvoll i øst, Hadeland i vest og Totenåsen i nord. Områdene er vel tilrettelagt for friluftsliv. Fiske I Hurdal kommune er det en rekke gode fiskevann og fiskerike elver. Mange av vannene ligger inne på åsen, langt unna motordur, stress og mas.

Fiskekort kan også kjøpes på:

 • Coop Knai  

• Coop Rustad 

• Maxbo Hurdal  

• YX Hurdal  

• INATUR

”Fiskeguiden for Hurdal” beskriver, ved hjelp av kart og tekst, alternative fisketurer i Hurdal. Guiden fås der det selges fiskekort. For øvrig kontakt: Hurdal Jeger og Fisk Knut Harald Bergem 971 45 354 Hurdalsjøen fiskeadministrasjon Christian Juel 419 04 176 Mathiesen Eidsvoll Værk 63 98 89 70

 Jakt HJFF disponerer et variert og godt jaktterreng på ca 90.000 daa for småvilt, rådyr, bever og rovvilt. Jaktkort, kart og regler fås hos alle kortselgere. YX Hurdal (21), Willy Morten, Per Åslund og I natur. Som trening for jakta har Hurdal Jeger- og fisk oppgradert lerduebanen i Jodalen/ Gjødningsetra

 

BADING

 

Badeplasser Hurdalssjøen, Åsand (30) - i nordenden av sjøen, ved utløpet av Hurdalselva. • Langgrunt, og med fin sandstrand. • Friområde med god plass og rastemuligheter. • Lekeområde, toalett tilpasset funksjonshemmede, parkeringsplass. Hurdalssjøen, Meieriodden (32) - Sandstrand ved Hurdal Kirke • Langgrunt. Friområde med rastemuligheter. Volleyballbane. • Toalett tilpasset funksjonshemmede, parkeringsplass. Skrukkelisjøen, Nordgardsvangen (13) • Sandstrand, grunt. • Friområde med rastemuligheter. • Toalett, parkeringsplass. Høversjøen, Sør (2) - liten sandstrand, begrenset plass. • Flytebrygge/kanobrygge (kan også brukes som fiskebrygge). • Toalett tilpasset funksjonshemmede, rastemuligheter. • Begrenset parkeringsmulighet ved selve plassen, bedre parkeringsplass ca 200 m unna, ved bomavgiftsstasjon. Båtliv: Ved småbåthavna ved Gårder (29) er det en tilrettelagt båtslipp. Hurdal Båt- og Snekkeforening står for driften av båthavna, som kan benyttes av alle mot betaling av en avgift (oppslag ved havna). Informasjon: Thomas Sørlien. Tlf.: 900 35 484

 

 

SEVERDIGHETER  

Rognlisaga (3) Sagbrukene var tidligere livsnerven i flere av grendene i Hurdal. Rognlisaga står på fundamentene til en av de første sagene i vår region, satt opp i 1795 av Carsten Anker. Rognlisaga er i privat eie, men disponeres av Hurdal Historielag for visning og demonstrasjonskjøring. Info: Anton Rognlien. Tlf. 63 98 74 44 / 926 60 675

 Garsjøen Skysstasjon (5) Hovedbygningen fra 1700-tallet rommer hoveddelen av Hurdal Historielags samlinger. På tunet finnes også det gamle størhuset med svalgang og den gamle bua. Til sammen utgjør disse bygningene, med den gamle kongevegen i mellom, et tun som i dag er unikt i Norge. Åpningstider blir annonsert. Informasjon Arne Garsjø tlf 63 98 90 52.

 Vestlia (40) Vestlia er et finnetorp fra midt på 1600-tallet. Dagens hovedbygning er trolig en toromsstue fra 1880-årene som er påbygd og har fått en etasje til. Nedenfor tunet er det flere store rydningsrøyser. I Vestlia er det en samling av gammel hesteredskap og treskemaskiner. Kart med merkede stier i området finnes på stedet. Vestlia ligger halvveis mellom Rustad og Jeppedal. Kjør opp Rustadvegen fra Coop Rustad, ta av og kjør gamle Jeppedalsveg til parkeringsplassen. Skiltet til Vestlia. Informasjon: Per Haugen tlf. 901 80 152 og Gunnar Olsen tlf. 419 33 058.

Glasberget (1) () Utvinning av kvarts til produksjonen ved Hurdal Glassverk foregikk i det alt vesentlige i Skrukkelia. Glasberget, der kvartsen ble tatt ut, ligger i Skrukkelia, inn mot grensa til Toten. For å komme dit må du kjøre til Dalen og fortsette til fots. Turen derfra tar ca. 1 time, og løypa er godt merket. Ved selve berget er det et stort informasjonsskilt, og nedenfor berget er også smia som ble brukt i forbindelse med driften ryddet og merket.

Falla-huset (1) (Foto: Bjørn Graatrud) MEVs jaktvilla ligger på Skabland i Skrukkelia, ved Skandølas utløp i Skrukkelisjøen. På eiendommen har MEV ført opp et lite bygdetun av eldre hus fra Hurdal. Falla-huset, som er ei såkalt loftstue, ble revet i 1965 og satt opp igjen her i 1971 med faglig bistand fra Riksantikvaren. Denne hustypen er det svært få igjen av på Romerike. Det aktuelle tunet ligger på privat, inngjerdet område, så eventuell adgang må avtales med MEV.

Skjeldalsbrua Skjeldalsbrua ligger inntil fylkesveg 180, bare 5 meter fra veien, ca. 9 km sydover fra Hurdal torg, ikke langt fra grensa mot Eidsvoll. Rett overfor Skjeldalsbrua, på den andre siden av fylkesveien, er det avkjøring med mulighet for parkering. Brua er oppført i 1839 i hvelvet tørrmur, og er i god stand. Brua er vurdert som et viktig teknisk kulturminne fra før 1850 og har stor pedagogisk verdi.

Lundstua

Lundstua er ei toroms sekslaftet stue i en etasje, en bygningstype som var vanlig på små plasser fra slutten av 1700-tallet. Bygningen er lite endret, med opprinnelig planløsning, vinduer og ubehandlet panel. Denne husmannsplassen er en av de få med alle hus fra om lag samme perioden intakt. Lund med Lundstua ligger på østsida av Rustadvegen, inntil vegen, en drøy kilometer nord for Coop Rustad.

Ostetjernsdammen

Dette er en såkalt fløytevannsdemning – bygget for å heve vannstanden og øke vanntrykket fra Ostetjern og nedover Osteelva i forbindelse med fløyting i Skandøla. De eldste delene av fuget tørrmur er fra siste halvdel av 1800-tallet. For å komme til dammen, følger man samme veien som til Glasberget.

 

Fjellsjøkampen

TIL FJELLSJØKAMPEN Akershus’ høyeste punkt, 812 m o h, med et fredet urskogsområde (naturreservat). Fra utsikstårnet på toppen er det vid utsikt til alle kanter. Fjellsjøkampen kan nås ved: • TURSTI FRA GJØDINGSÆTRA (turkart 6) Fra parkeringsplass ved vegbom ovenfor Gjødingsætra er det ca 1 times gange til toppen. Skogsbilveg og tydelig merket skogssti, bratt. I stedet for å ta den bratte stien opp kan du fortsette ca. 2 km videre på skogsbilveien til enden av Fjellsjøen. Her er det godt merket sti til Fjellsjøkampen gjennom interessant terreng, og en mindre bratt sti. Tar du så den bratte stien ned fra Fjellsjøkampen, får du en fin rundtur. 

Cookies

Vi i Akershus.com benytter cookies, som er en liten tekstfil/informasjonskapsel som lagres av nettleseren din. Ved å bruke våre nettsider samtykker du i bruken av cookies i nettleser din. Ler om bruken av Cookies her

Godta