Nye sentrum - Hurdal kommune - Velkommen til Romerike - Romerike for deg - Romerike - akershus.com

Nye sentrum

 

Hurdal sentrum slik vi kjenner det idag nærmer seg en fornyelse. Arkitektfirmaene Gaia, Helen & Hard, Plan Urban og Hurdal Kommune er deltakere i en plan for et fremtidig Hurdal sentrum. 

Sentrum
Det skal være et mangfold i Hurdal sentrum, med høy tetthet rundt et hovedtorg og langs gatenettet, noe som gir en tydelig sentrumsfølelse. Her skal det være mange funksjoner med både bolig, forretninger, kontorplasser, kultur og service. Det er tenkt en variert boligmasse, både eneboliger, rekkehus og blokker. Man vil ha et sentrum som reduserer behovet for bil - der gående og syklende prioriteres, og med økt kollektivtransport, bilkollektiv og korte avstander til alt man trenger i hverdagen. 

​Det skal være fokus på kortreist og økologisk mat og varer, som skal kunne kjøpes og nytes i sentrum.

 


Landsby
Hurdal sentrum skal være et sosialt møtested, hvor det er liv og aktiviteter hele dagen. Her er mennesket i sentrum, på gode møteplasser som er tilgjengelig for alle (universelt utformet). Fremtidige beboere skal kunne være med på å forme fellesform og uteområder. I sentrum er det mange måter å møtes, i torg og gater, på tun, i forhager og bakgårder, og hjemme privat. Hurdals historiske identitet er tatt vare på med gårdstun og torg, og den utstrakte bruken av tre som byggemateriale. Kultursenteret og skolen skal styrkes og utvides med "Brustadtunet", her kan det lages utescene, bokkafé, øvingslokaler og et fantastisk lekeområde.

Cookies

Vi i Akershus.com benytter cookies, som er en liten tekstfil/informasjonskapsel som lagres av nettleseren din. Ved å bruke våre nettsider samtykker du i bruken av cookies i nettleser din. Ler om bruken av Cookies her

Godta