Hurdal Økolandsby - Hurdal kommune - Velkommen til Romerike - Romerike for deg - Romerike - akershus.com

HURDAL ØKOLANDSBY

Hurdal er den første kommunen i Norge som legger til rette for bygging av et fullskala økosamfunn. Historien om Hurdal Økolandsby er historien om ildsjelers engasjement gjennom 15 år. Det er også historien om et annerledes og unikt privat-offentlig samarbeid. 

Hurdal Økolandsby ligger i den grønne lia bak Hurdal kirke, på utmark tilhørende Gjøding gård. Gården ble kjøpt i 2002, av ildsjelene som ønsket en økolandsby i Hurdal. Tett jobbing med kommunen førte frem til en reguleringsplan der området fikk status ’spesialområde økolandsby’. Dette innebar at man fikk lov til å bruke såkalte LNF-områder, altså landbruksområder, til boligformål. Områdene brukes også til dyrking, næringsvirksomhet, barnehage, dyrehold og annet. Visjonen bak Hurdal Økolandsby er å kunne bo, leve, arbeide og dyrke på ett og samme sted. I dette ligger fokus på blant annet fellesskap, lokal selvforsyning og oppstart av lokal virksomhet.

I tillegg til boligene består økolandsbyen av gårdsdrift på Gjøding gård, samt Fremtidssmia Økologiske Næringssenter. Målet på gården er mest mulig ’nullreist’ mat tilgjengelig for beboerne, samt at arealene og bygningene kan benyttes til lokale virksomheter. Fremtidssmia er navnet på en omdøpt, oppusset barneskole et steinkast fra boligtunene. Her finnes næringslokaler tilgjengelig for beboere som ønsker rom til for eksempel behandlingstilbud, kurs, butikkdrift eller kontorfellesskap.  

Fremveksten av Hurdal Økolandsby har hatt ringvirkninger. En av disse er Hurdal kommunes bærekraftsatsning, og etableringen av Sustainable Valley Festival som årlig foreteelse for alle som er opptatt av grønn, bærekraftig utvikling i Norge. Eksempelets makt er stor. Hurdal Økolandsby er pionérprosjektet som viser at det er mulig å tenke bærekraft – også innenfor eiendomsbransjen, også i grisgrendte strøk. Vi vet at mange av de som har besøkt Sustainable Valley Festival tidligere har latt seg inspirere av historien om økolandsbyen. 

Per i dag teller landsbyen omrking 70 boenheter. I løpet av de neste årene vil ytterligere 130 enheter komme for salg. Til sammen vil Hurdal Økolandsby huse ca 500 mennesker som alle har tatt et valg for hvordan de vil bo, leve, arbeide og dyrke. 

 

Cookies

Vi i Akershus.com benytter cookies, som er en liten tekstfil/informasjonskapsel som lagres av nettleseren din. Ved å bruke våre nettsider samtykker du i bruken av cookies i nettleser din. Ler om bruken av Cookies her

Godta