Akershus Reiselivsråd

Om Akershus Reiselivsråd

Akershus Reiselivsråd er en medlemsorganisasjon for reiselivsrelaterte næringer i Akershus, og en paraplyorganisasjon for de regionale reiselivsenhetene Visit Asker, Bærum og Røyken, Visit Follo og Visit Romerike.

Organisasjonens formål er utvikling og markedsføring av reiselivet i Akershus. De senere årene har det vært fokus på å øke reiselivsbedriftenes markedsadgang gjennom samarbeide med omliggende regioner rundt booking og felles markedsprosjekter i tillegg til å gjennomføre praktisk rettede kurs som bidrar til økt kompetanse i  næringen.


Akershus Reiselivsråd og de regionale enhetene Visit Follo, Visit Romerike og Visit Asker og Bærum ønsker å fremstå som en viktig ressurs i utvikling og markedsføring av besøksnæringen i Akershus. Medlemsmassen består av reiselivsrelaterte bedrifter innen bl.a. overnatting, transport, servering, opplevelser og handel i tillegg til kommuner og regionsråd.

Adresse:
Akershus Reiselivsråd

Skoleveien 3

1430 Ås


Org.nr. 970146636

Akershus Fylkeskommune er en av reiselivsrådets viktigste samarbeidspartnere innen reiselivsrelaterte spørsmål.

Akershus Reiselivsråd ble etablert i 1987. Bedriften har kontorer i Follo og på Romerike og våren 2013 åpnet reiselivsrådet også kontor i Asker og Bærum.

Om Akershus fylke

Akershus består av totalt 22 kommuner som ligger som en grønn krans rundt hovedstaden. Akershus er et av landets minste fylker i utstrekning, med bare 4918 kvadratkilometer å skryte av. Samtidig er fylket et av de største når vi ser på antall innbyggere -  mer enn 500.000 mennester bor her, over 10 prosent av landets befolkning.

Akershus er et fylke med store kontraster. Her er landets ledende høyteknologiske ressurssentra, forskningsinstitusjoner, konsulentbedrifter, kontor- og servicebedrifter og hovedflyplassen på Gardermoen.

Samtidig er Akershus landets største kornfylke, har store friluftsområder og rike naturverdier. Kysten langs Oslofjorden, landsbygda, skog og mark byr på spennende opplevelser. Alt sammen i kort avstand til hovedstaden.

Her finner du mer informasjon om den enkelte kommune i Akershus: Kommuneoversikt

Cookies

Vi i Akershus.com benytter cookies, som er en liten tekstfil/informasjonskapsel som lagres av nettleseren din. Ved å bruke våre nettsider samtykker du i bruken av cookies i nettleser din. Ler om bruken av Cookies her

Godta